Ultragyors Dinamika Csoport

Ultragyors Dinamika Csoport

Csoporttagok: 

Dr. Janáky Csaba (csoportvezető, tudományos főmunkatárs)

Dr. Chikán Viktor (tudományos főmunkatárs)

Dr. Mogyorósi Károly (tudományos munkatárs)

Dr. Samu Gergely (tudományos munkatárs)

Sárosi Krisztina (tudományos segédmunkatárs)

 

K+F tevékenység

Az Ultragyors Dinamika és Reakcióirányítási Csoport az ELI-ALPS-nál elérhető egyedi lézerek és másodlagos források segítségével egyrészt töltéshordozó-dinamika vizsgálatokat folytat új típusú félvezetőkben, határfelületeken és nanorendszerekben, másrészt a kutatók egyik régi álmát, a kémiai és fizikai folyamatok fénnyel történő irányítását célozza meg.

A töltéshordozók létrejöttének, transzportjának és rekombinációjának megértése új típusú félvezetőkben (pl. optikailag aktív perovszkitok és 2D félvezetők); valamint a töltéshordozók transzfere szilárd/szilárd és szilárd/folyadék határfelületeken olyan kérdések melynek ultragyors dinamikai vizsgálatával közelebb juthatunk a jelenségek alapvető megértéséhez, és hatékony, napenergiát kiaknázó eszközök fejlesztéséhez. Kutatócsoportunk célja különböző in situ elektrokémiai pumpa-próba eljárások fejlesztése, számos fényforrással (XUV, UV-vis, mid-IR, THZ) kombinálva a töltéshordozó-dinamikai folyamatokat tanulmányozására. Másrészt az elektronok dinamikus tulajdonságait vizsgáljuk olyan polarizálható rendszerekben, mint a dópolt félvezető és fém nanorészecskék, melyekben az elektronok néhány ezer atomon delokalizálódnak. Az optikailag előállított erős terahertzes elektromos mező hatására megjelenő töltéshordozók relaxációs dinamikájának tanulmányozása mellett célunk még a nanorészecskékben előállítható magasabb harmonikusok keltéséhez szükséges elemi lépések felderítése is.

A csoport másik fő célja terahertzes fényimpulzusokkal irányítani kémiai reakciókat és töltésátadással járó folyamatokat kondenzált és gáz fázisban. Csoportunk egyik fő érdeklődési területe annak tanulmányozása, hogy a terahertzes elektromos mezőt hogyan lehet hatékonyan használni a nagy intenzitású XUV impulzusokkal indított legegyszerűbb kémiai reakciók, az úgynevezett fotodisszociációs reakciók esetében: a nagy intenzitású, kvázi statikus terahertzes impulzus lehetővé teszi, hogy az XUV fotodisszociáció során keletkező különböző gerjesztett állapotok polarizálhatósága révén a kónikus kereszteződéseket (potenciális energia felületek átlapolását) és így a reakcióutakat befolyásoljuk.

 

 

UDRC_CN spectrum

UDRC_CN spektrum

UDRC setup

UDRC beállítás

 

Publikációk

R. Flender, A. Börzsönyi, V. Chikán

Phase-controlled, second harmonic optimized THz pulse generation in nitrogen by infrared two-color laser pulses

J. Opt. Soc. Am. B

link

 

K. Mogyorósi, K. Sárosi, I. Seres, P. Jójárt, M. Füle, and V. Chikán

Formation of CN Radical from Nitrogen and Carbon Condensation and from Photodissociation in Femtosecond Laser-Induced Plasmas: Time-Resolved FT-UV−Vis Spectroscopic Study of the Violet Emission of CN Radical

J. Phys. Chem. A, 124, 2755−2767, 2020

link  

 

R. Flender, K. Sárosi, E. Petrács, A. Börzsönyi, V. Chikán

Controlling terahertz spectrum in asymmetric air plasmas: the role of GDD and phase

Proc. SPIE 10684, Nonlinear Optics and its Applications 2018, 1068428

link

 

R. A. Scheidt, G. F. Samu, Cs. Janáky and P. V. Kamat

Modulation of Charge Recombination in CsPbBr3 Perovskite Films with Electrochemical Bias

J. Am. Chem. Soc., 140, 86--89, 2018

link

 

Gergely F. Samu, Rebecca A. Scheidt, Prashant V. Kamat , Csaba Janáky

Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Lead Halide Perovskite Films: Materials Science Aspects and Boundary Conditions    

Chemistry of Materials

link

 

R. Flender; K. Sárosi; A. Börzsönyi; V. Chikan

The impact of dispersion of the ultrashort light pulses on the THz radiation formation from asymmetric air plasmas

Proc. SPIE 10228, Nonlinear Optics and Applications 2017, 102281B

link

  

június

26

vasárnap