Tájékoztatás DBR kapcsán

Tájékoztatás DBR kapcsán

DBR Lézeres kutatástechnológiai alkatrészekre

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 106-107. §-ai alapján, a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárás rendben Dinamikus Beszerzési Rendszert (DBR) kíván létrehozni „Lézeres kutatástechnológiai alkatrészek beszerzése” tárgyban.

Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel Részvételi Felhívást tett közzé az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül. Az eljárás azonosítója: EKR000227632021.

Az Ajánlatkérő a DBR létrehozása és működtetése során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, mennyiséget és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Gazdasági Szereplők számára, az Ajánlattételi Felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Az Ajánlatkérő a DBR-t 48 hónapos időtartamra, 300 millió Ft becsült értékkel kívánja létrehozni az alábbi termékkategóriákban:

 

 

Standard vákuum építőelemek

Vákuum szivattyúk

Egyedi vákuumkamrák, építőelemek

Kriogenikus hűtők

Optikai alkatrészek

Optomechanikai és mechanikai alkatrészek

Optoelektronikai alkatrészek

XUV, röntgen, és gamma alkatrészek

Részecskenyaláb-rendszerek

Diagnosztikai alkatrészek és diagnosztikai rendszerek

Adatgyűjtő / elektronikai alkatrészek és eszközök

Egyéb fotonikai alkatrészek

 

 

A termékkategóriák további jellemzőit és az eszközök részletes műszaki leírását a Részvételi Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás című része tartalmazza.

Az Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az eljárás nem keletkeztet részére lehívási kötelezettséget.

Kérjük, hogy amennyiben a leírtak felkeltették az érdeklődését, úgy részvételi szándékát jelezze az EKR rendszeren keresztül.

 

A részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2021. június 23. 12:00 óra/perc.

 

Szeged, 2021. május 20.

 

ELI-HU Nonprofit Kft.

 

június

13

csütörtök