Tájékoztatás DBR kapcsán

Tájékoztatás DBR kapcsán

DBR Gépészeti anyagok beszerzése

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 106-107. §-ai alapján, a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárás rendben Dinamikus Beszerzési Rendszert (DBR) kíván létrehozni „Gépészeti és elektromos alkatrészek beszerzése” tárgyban. Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel Részvételi Felhívást tett közzé az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül. Az eljárás azonosítója: EKR 001167652020. 

Az Ajánlatkérő a DBR létrehozása és működtetése során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, mennyiséget és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Gazdasági Szereplők számára, az Ajánlattételi Felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Az Ajánlatkérő a DBR-t 48 hónapos időtartamra, 480 millió Ft becsült értékkel kívánja létrehozni az alábbi termékkategóriákban:

Hűtő-fűtő rendszer alkatrészei

Hűtéstechnikai rendszer alkatrészei

Szellőzéstechnikai rendszer alkatrészei

Fűtési rendszer alkatrészei

Talajvíz elvezető rendszer alkatrészei

Szennyvíz elvezetési rendszer alkatrészei

Csapadékvíz elvezetési rendszer alkatrészei

Öntözőrendszer alkatrészei

Villamos energia ellátó rendszer alkatrészei

Égéstermék elvezető rendszerek alkatrészei

Jelzőkábelek a biztonsági rendszer alkatrészei

Frekvenciaváltók alkatrészei

Élet- és vagyonvédelmi rendszerek alkatrészei

Épületautomatikai rendszerek alkatrészei

Minden más, gépészeti és elektromos berendezésekhez tartozó egyéb alkatrész 

 

A termékkategóriák további jellemzőit és az eszközök részletes műszaki leírását a Részvételi Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás című része tartalmazza. Az Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az eljárás nem keletkeztet részére lehívási kötelezettséget.

Kérjük, hogy amennyiben a leírtak felkeltették az érdeklődését, úgy részvételi szándékát jelezze az EKR rendszeren keresztül.

 

A részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2021. január 14. 14:00 óra/perc.

 

Szeged, 2020. november 26.

 

ELI-HU Nonprofit Kft.

 

július

25

csütörtök