Tájékoztatás DBR kapcsán

Tájékoztatás DBR kapcsán

DBR Laboratóriumi eszközök javítása, karbantartása

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

 

Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 106-107. §-ai alapján, a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárás rendben Dinamikus Beszerzési Rendszert (DBR) kíván létrehozni „ELI-ALPS laboratóriumi eszközeinek javítása és karbantartása” tárgyban.

Az Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel Részvételi Felhívást tett közzé az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül. Az eljárás azonosítója: EKR000462842021.

Az Ajánlatkérő a DBR létrehozása és működtetése során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, mennyiséget és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Gazdasági Szereplők számára, az Ajánlattételi Felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Az Ajánlatkérő a DBR-t 60 hónapos időtartamra, 150 millió Ft becsült értékkel kívánja létrehozni az alábbi termékkategóriákban:

 

 

Optikai, fotonikai, optomechanikai berendezések és mérőeszközök (pl. optikai asztal, tükörmozgató, fényforrások, spektrométer, hullámfront-szenzor, teljesítménymérő) javítása, karbantartása és alkatrészeinek cseréje

Lézer berendezések és kiegészítőiknek (pl. chiller, tápegység) javítása, karbantartása és alkatrészeinek cseréje

Optikai elemek javítása, karbantartása (pl. tükör újrapolírozása), karbantartása, cseréje

Laboratóriumi berendezések, mérőberendezések vagy egyéb laboratóriumi elektromos berendezések (pl. laborhűtő, centrifuga, fűtőlap, ph-mérő; digitális hőmérő, kesztyűs fülke) javítása, karbantartása és alkatrészeinek cseréje

 

 

A termékkategóriák további jellemzőit és az eszközök részletes műszaki leírását a Részvételi Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás című része tartalmazza.

Az Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az eljárás nem keletkeztet részére lehívási kötelezettséget. 

Kérjük, hogy amennyiben a leírtak felkeltették az érdeklődését, úgy részvételi szándékát jelezze az EKR rendszeren keresztül.

A részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2021. június 21. 12:00 óra/perc.

 

Szeged, 2021. május 20. 

 

ELI-HU Nonprofit Kft.

 

május

19

vasárnap