Források

Források

Tudományos és kutatási források

Projekt címe: Ultrarövid, nagy intenzitású lézer/másodlagos forrás és alkalmazások kutatása
Projekt azonosítószáma: 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00040
Projekt tartalma: A magyar ELI-ALPS és a kínai SIOM kutatóintézetek egy tudományos együttműködési projekt indítását kezdeményezik, melynek témája ultranagy intenzitású lézerfény és anyag kölcsönhatásának vizsgálata másodlagos foton,- és részecskeforrások kifejlesztésére, és lézertechnológiai együttműködés. Az ELI-ALPS kutatói a SIOM-nál történő látogatásuk során kísérleteket végeznek majd az SG-II ultragyors 5 PW teljesítményű lézerével, míg az ELI-ALPS-ot meglátogató kínai kutatók az ELI-ALPS SYLOS-2 5 TW-os néhányciklusú lézerét használnák, amely burkolófázis-stabilitást is biztosít, a hasonló lézerrendszerek között egyedülálló, 1 kHz-es ismétlési frekvenciával. A projekt a használandó lézerek egymást kiegészítő voltát használja ki, a SIOM-nál meglevő nagy impulzusenergiát, illetve az ELI-ALPS lézer nagy ismétlési frekvenciáját és ultrarövid impulzushosszát. Az egyik vizsgálandó kölcsönhatás a szilárd halmazállapotú magasharmonikus-keltés, ahol a szilárd céltárgyra fókuszált lézer koherens XUV/röntgenfotonokat hoz létre, várhatólag 60 eV (ELI-ALPS esetén) illetve 400 eV (SIOM esetén) fotonenergiákig. A másik folyamat a lézeres nyomdokhullám-gyorsítás, ahol a gáz céltárgyra fókuszált lézer elektronokat gyorsít fel az ELI-ALPS esetében relativisztikus, 50 MeV-es, illetve a SIOM esetén ultrarelativisztikus 4 GeV-es energiára. Az utóbbi esetben egy erősen kollimált betatron röntgensugárzás is fellép, 50 keV feletti várható csúcsenergiával.
A látogatások végcélja ezen újszerű lézerrel keltett foton,- és részecskeforrások vizsgálata további felhasználásuk céljából, mint például sugárbiológia, 3D miktrotomográfia és anyagtudomány. A kölcsönös tudáscserének köszönhetően egyrészt az SG-II lézerrel szerzett tapasztalatokat az ELI-ALPS fel tudja használni a saját, megvalósítás alatt álló 2 PW-os lézerével történő kísérletekhez, másrészt a SIOM az ELI-ALPS-ban szerzett tapasztalatát hasznosítani tudja nagy ismétlési frekvenciájú lézeres keltésű másodlagos forrásainak kifejlesztéséhez.
ELI-ALPS költségvetés (HUF): 5.000.000
Megvalósítási időszak (hónap): 36
Projekt kezdete: 2019. július 1.
Projekt vége: 2022. június 30.

 


Projekt címe: EUCALL
Projekt azonosítószáma: 654220 — EUCALL H2020-INFRADEV-2014-2015/H2020-INFRADEV-1-2014-1
Projekt teljes neve: European Cluster for Advanced Laser Light Sources
Honlap: www.eucall.eu
Projekt tartalma: Lézeres kutatóintézetek (FEL, szinkrotron, optikai lézerek) klasztere, közös módszertanok kidolgozása, kutatási projektek.  
Pályázati forma: Horizon 2020
Támogatási intenzitás: 100%
Konzorciumi tagok:
1-European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (XFEL)
2- Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy (DESY)
3-Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (ELETTRA)
4-Association Internationale Extreme-Light-Infrastructure Delivery Consortium (ELI-DC)
5-Installation europeenne de rayonnement synchrotron (ESRF)
6-Helmotz-Zentrum Dresden-Rosendorf EV (HZDR)
7-Lunds Universitet (LU)
8-Paul Scherrer Institut (PSI)
ELI-HU Nonprofit Kft ún. linked third party a projektben.
Teljes költségvetés (EUR): 7.466.800
ELI-ALPS költségvetés (EUR): 313.750
Önrész összege (EUR): 0
Megvalósítási időszak (hónap): 36
Projekt kezdete: 2015. október 1.
Projekt vége: 2018. szeptember 30.

 

 

Projekt címe: IT-ELLI
Projekt azonosítószáma: IT ELLI - ERASMUS + 2015-1-FR01-KA203-015144
Projekt teljes neve: Innovative training and education for large laser infrastructures
Honlap: www.it-elli.org
Projekt tartalma: Lézeres kutatóintézetek konzorciuma, ELI működésének megkezdéséhez szakemberek képzése, közös protokollok (laser safety program, nuclear radiation safety) kidolgozása
Pályázati forma: ERASMUS+
Támogatási intenzitás: 100%
Konzorciumi tagok:
1-Université de Bordeaux (UB)
2-Adera (FR)
3-IDSC Group (FR)
4-Ecole Politechnique (FR)
5- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara (IFIN-HH)
6-ELI-HU Nonprofit Kft.
7- Fyzikalni Ustav Av Cr V.V.I (IP-ASCR)
8-ELI-DC
9-Science and Technology Facilities Council (UK)
10-Szegedi Tudományegyetem
Teljes költségvetés
(EUR): 435.453
ELI-ALPS költségvetés (EUR): 42.185
Önrész összege (EUR): 0
Megvalósítási időszak (hónap): 36
Projekt kezdete: 2015. szeptember 1.
Projekt vége: 2018. augusztus 31.

október

24

vasárnap