Tudomány

Tudomány

Tudományos alkalmazások osztálya

 

Osztályvezető: Dr. Dombi Péter

Osztályvezető-helyettes: Dr. Janáky Csaba

 

Küldetés

 

A Tudományos Alkalmazások Osztályán folyó úttörő kutatások az ELI-ALPS-nál elérhető egyedi lézerek és másodlagos források segítségével bővítik ismereteinket a nanotudományok, az ultragyors fizika és kémia, illetve a radiobilógia területén. Az osztály öt csoportból áll. Az Ultragyors Nanotudomány Csoport különféle nanorendszereken nanoplazmonikai kutatások mellett ultragyors folyamatokat is vizsgál. Elsődleges célja, hogy a kollektív elektronrezgések tulajdonságait minden korábbinál jobb térbeli és időbeli felbontással feltárja. Az Orvosbiológiai Alkalmazás Csoport azt vizsgálja, hogy az ELI-ALPS lézerei által keltett ionizáló források miként alkalmazhatók a kutatási és klinikai gyakorlatban. Emellett olyan bórral dúsított hatóanyagokat is tanulmányoz, melyek a bór-neutron-befogási terápia és a bór-proton fúzióval segített protonterápia alapját képezik. Az Ultragyors 4D Képalkotási Csoport kutatásai a napelem felületeken lezajló elektrontranszport folyamatok leírását, illetve a molekuláris adszorbeátumok elektrondinamikájának feltárását célozza meg. A vizsgálatok alapját az ELI-ALPS fotoemissziós elektron mikroszkópián (PEEM) alapuló – jelenleg fejlesztés alatt álló - NanoESCA kísérleti munkaállomása biztosítja. Az Ultragyors Dinamika és Reakcióirányítási Csoport céljai közt szerepel az új típusú félvezetők felszínén végbemenő, ultragyors töltéshordozó-dinamika megértése. Továbbá kémiai reakciók és töltéstranszfer folyamatok irányítását célozzák meg terahertzes impulzusok segítségével, szilárd- és gázhalmazállapotú mintákon egyaránt.

 

Orvosbiológiai Alkalmazás Csoport

Felületi Dinamika Csoport

Ultragyors Nanotudomány Csoport

Ultragyors Dinamika és Reakcióirányítási Csoport

július

14

kedd