Hírek

Hírek

Az ELI-DC főigazgatójának állásfoglalása

Allen Weeks, az ELI Delivery Consortium főigazgatója állásfoglalást adott ki az ELI-ALPS kutatóintézettel kapcsolatosan.
Az ELI-DC főigazgatójának állásfoglalása

 ÁLLÁSFOGLALÁS AZ ELI-ALPS HELYZETÉT ILLETŐEN

Az elmúlt hónapokban az ELI-ALPS-nál elkezdődött az építkezésből a működtetésre történő átállás kulcsfontosságú szakasza.

Történtek változások ebben a fontos időszakban, köztük a menedzsment. Egy ilyen nagy és ambiciózus projekt esetében mindez érthető.

Jakab László közelmúltban történt kinevezése az ELI-HU Kft. ügyvezetői posztjára jelentős mértékben stabilizálta a helyzetet. Ez az álláspontom az ELI magyarországi érdekeltségi körébe tartozó több személlyel, közöttük munkatársakkal, történt beszélgetéseim alapján alakult ki.

Értékelem az Innovációs és Technológiai Minisztérium erőfeszítéseit, amelyek a fejlesztés folyamatos biztosítására, illetve a létesítmény építkezését és átadását hátráltató tényezők megelőzésére irányultak.

Ezeket az erőfeszítéseket támasztja alá Prof. Varjú Katalin tudományos igazgatóvá történő kinevezése. Ő az ELI-ALPS projektben az előkészítési szakasz óta dolgozik. Tapasztalatai az attoszekundumos impulzusok előállítása és a felhasználói alkalmazások terén erősítik az ELI-ALPS küldetését a működtetésre történő átállás fontos szakaszában. 

2018 júliusától vezetem az ELI Delivery Consortium (ELI-DC) szervezetet. A brüsszeli székhelyű konzorcium szervezetet ELIs házigazda országok alapították, Olaszországban, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban működő intézményekkel. Az ELI-DC küldetése a magyarországi, a csehországi és a romániai ELI-kutatóintézetek fenntartható fejlesztésének elősegítése, és a projekt összehangolt megvalósításának támogatása. A cél a kezdetektől fogva a világon vezető szerepet betöltő Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium – European Research Infrastructure Consortium (ELI ERIC) létrehozása volt páneurópai és nemzetközi tagországokkal, amely működteti és finanszírozza az ELI-t.

Partnerkapcsolatunk a magyar kormánnyal és az ELI-ALPS menedzsmentjével mindig nyílt és konstruktív volt az intézmény szervezeti és kutatási tervének megvalósítása terén egyaránt. Világossá tették számunkra, hogy jelenleg prioritás az ELI-ALPS működési és kutatási területeinek helyzetértékelése. Nagyon nyitottak voltak az ELI-DC és annak tagjai irányában, és számos véleményt meghallgattak a tudományos közösségből. Tudomásom szerint nem történt olyan döntés, amely a kutatóintézet irányvonalát vagy alap célkitűzéseit megváltoztatná.

A létesítmény tudományos célkitűzésének megvalósulása - világvezető infrastruktúra létrehozása lézeres és attoszekundumos kutatásokhoz –  alapvető fontosságú, hogy a közeljövőben létrejövő ELI ERIC részévé válhasson. Magyarország elkötelezettsége aziránt, hogy az ELI-ALPS mint felhasználói platform az ELI ERIC részeként működjön szintén kulcsfontosságú. Mindez hozzájárul, hogy az intézmény mielőbb világvezető tudományos platformmá váljon a nemzetközi kutatók számára.

Fontos, hogy az intézmény kutatói kapacitásának kihasználásához az ELI házigazda országok is hozzájáruljanak. Ez igazolja első sorban a befektetés melletti döntés helyességét.

A most induló „Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ” kezdeményezés és a Szegedi Tudományegyetem által vezetett „Transzmutációs” javaslat pontosan olyan projektek, amelyek kialakítása és megvalósítása elvárható a házigazda országok részéről. Ezek a projektek tudományos értéket teremtenek az ELI-ALPS kutatói kapacitásának felhasználásával, amin keresztül hozzájárulnak az intézmény működési költségeihez, ezzel támogatva az átmeneti időszakot az ELI ERIC létrehozásáig.

Az ELI ERIC-hez történő csatlakozást illetően a nem házigazda országokkal folytatott egyeztetések sikere bíztató. Palkovics miniszter úr intézkedései az intézmény fenntartható működésének biztosítására kulcsfontosságúak az intézmény hosszú távú sikeréhez.

  

Allen Weeks

főigazgató

ELI-Delivery Consortium

 

Állásfoglalás megtekintése PDF-ben

július

15

szerda