Hírek

Hírek

Megkapta első szabadalmát az ELI ALPS

A magasrendű felharmonikusok keltésére alkalmas gázcellára vonatkozó szabadalmi kérelmünkre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2023 októberében adta meg a szabadalmat. A szabadalmi okirat 2024 februárjában érkezett meg.

Megkapta első szabadalmát az ELI ALPS

 

Az ELI ALPS-on belül működő HR Attoforrások Csoport fizikusai, Csizmadia Tamás, tudományos munkatárs, Filus Zoltán, tudományos mérnök és Füle Miklós, a csoport akkori vezetője 2019 júniusában közösen adtak be szabadalmi kérelmet találmányukra, amelynek címe: Gázcella magasrendű felharmonikusok keltésére, ilyen gázcellát tartalmazó gázcella-összeállítás, továbbá készlet és eljárás a gázcella-összeállítás összeszerelésére. 

A szabadalmi oltalomnak köszönhetően kutatóintézetünk sikeresebben viheti piacra a találmányt, az értékesítésből várható bevételt további kutatásokra és fejlesztésekre fordíthatja, növelheti vonzerejét a felhasználók körében és további új együttműködésekben vehet részt.

A szabadalmat elnyerő kutatóinkat a találmányukról kérdeztük.

 

 

Mire kaptatok szabadalmat?

Gázcellánk segítségével gázt áramoltathatunk az ELI ALPS HR GHHG nyalábvonalaiban a magasharmonikus-keltési pontokba a vákuumkörnyezet megtartása mellett. Fejlesztésünk különlegességét az adja, hogy a cella hosszú távon üzemeltethető a HR-1 elsődleges forrásunk 100 W körüli átlagteljesítménye által okozott nagy hőterhelés mellett, és várhatóan ellenáll majd a HR-2 lézer alkalmazásánál jelentkező, a jelenleginél ötször nagyobb hőterhelésnek is. Az egyetemi laboratóriumokban alkalmazott gázcellák ilyen nagy lézerteljesítmények mellett károsodnak, így használatuk a vákuumkörnyezet megbontásával járó, gyakori és időigényes karbantartásokkal járna. A hűtést a vákuumtéren keresztül a gázcellába vezetett hűtővíz keringetésével oldottuk meg egy kifejezetten e célra tervezett járatrendszeren keresztül.

 

Hogyan zajlott a fejlesztés?

A találmány első gondolatmorzsái 2018 őszén, egy borongós, hosszú hétvégén születtek meg, majd egy rövidebb tervezési fázis következett. 2019 tavaszától, az első prototípus megépítése után a koncepciót együtt fejlesztettük és teszteltük a nyalábvonallal. Ezekbe a folyamatokba a teljes HR Attoforrások Csoport beleadta szakmai tudását. Ezután egy négy évig húzódó, bonyolult szabadalmaztatási eljárás vette kezdetét, amelyben már rengeteg segítség érkezett a Jogi Osztály, valamint a Pályázat- és Innovációmenedzsment Osztály részéről is.

Az első magasharmonikus impulzusokat 2019 tavaszán sikerült kelteni, és fantasztikus élmény volt részese lenni a kísérletnek. A cella fejlesztése azonban nem állt meg, hiszen a meglévő eszközök is mindig tökéletesíthetők, hogy valamilyen szempontból jobb és hatékonyabb egység jöjjön létre. A jelenleg is zajló kísérleti és elméleti munka célja a cellában keltett magasharmonikus-sugárzás erősségének és stabilitásának további növelése.

 

 

Milyen gyakorlati haszna lehet a szabadalmaztatott eljárásnak?

A találmány önmagában is használható, működő termék, de minden olyan egyéb alkalmazásban bevethető, ahol nagy hőterhelés mellett folyamatos gázbefecskendezésre van szükség. Az ELI laboratóriumaiban gázcellánk megbízható, minimális karbantartást igénylő, stabil magasharmonikus-keltési céltárgyként működhet. A nagy ismétlési frekvenciájú HHG a nagyszámú mintavételt igénylő tudományos alkalmazásokat segítheti, ahol a sikeres kísérletekhez nélkülözhetetlenek ezek a technikai feltételek.

 

 

Milyen előnyökkel jár a szabadalom az ELI ALPS és a feltalálók számára?

Az ELI ALPS mint a szabadalom tulajdonosa birtokolja mindazon előnyöket, amelyeket egy szabadalom jelenthet. A műszaki és tudományos életben a feltalálók számára a szabadalmak és a publikációs eredmények olyanok, mint a költők, írók számára a verses vagy prózai kötetek: nekünk ez a munkánk gyümölcse és hozzájárulásunk a tudomány és a technológia globális fejlődéséhez. A szabadalmaztatás további érdekessége, hogy ötletünket olyan technikai részletességgel oszthatjuk meg a kutatói közösség tagjaival, amire más formában (például publikációban) nem nyílna lehetőség a feltalálók versenyelőnyének megőrzése mellett.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szerint találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom. A szabadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán.

Magyarországon érvényes szabadalom a nemzeti vagy az európai hatóságoknál, vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított bejelentéssel szerezhető, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi előírásoknak.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

július

25

csütörtök