Tudomány

Tudomány

Részecske- és Terahertzes Források osztálya

osztályvezető: Dr. Christos Kamperidis (vezető kutató)

Helyettes osztályvezető: Dr. Papp Dániel

 

Küldetésünk

 

A Részecske- és Terahertzes Források Osztályának feladata, hogy ultrarövid és nagy ismétlési frekvenciájú részecske- (elektron, ion), valamint THz-nyalábokat szolgáltasson a felhasználói közösség számára. Az egyes részecske- és terahertzes források megvalósításán és a felhasználói közösség számára optimális teljesítményen tartásán egy-egy szakértői csoport dolgozik. E csoportok szoros kapcsolatot tartanak a felhasználói közösséggel a nyalábforrások legkorszerűbb kísérleti tevékenységeit illetően is.

 

Az osztályt három csoport alkotja, melyek mindegyike felelős legalább egy független, felhasználó-központú forrásért.

 

THz-es Forrás és Alkalmazásai Csoport

Nem-lineáris THz spektroszkópiai berendezés

Nagyenergiájú THz-es forrás

Csoporttagok:

Dr. Fülöp József (tudományos főmunkatárs, csoportvezető, THz labor felelőse)

Dr. Ashutosh Sharma (tudományos főmunkatárs)

Dr. Vineet Gupta (tudományos munkatárs)

Abhishek Gupta (tudományos segédmunkatárs)

 

Elektrongyorsítási Csoport

SYLOS lézerrendszeren alapuló gyorsított elektronforrás

Csoporttagok:

Dr. Nasr Hafz (csoportvezető, vezető kutató)

Dr. Song Li (tudományos munkatárs)

Dr. Papp Dániel: tudományos munkatárs

 

Iongyorsítási Csoport

A HF és PW lézerrendszereken alapuló gyorsított ionforrás

Csoporttagok:

Antonia Morabito (tudományos segédmunkatárs)

  

Kutatás-fejlesztési tevékenységek

A Részecske- és Terahertzes Források Osztályához tartozó nyalábforrások megvalósításához és üzemeltetéséhez további előrelépés szükséges az új tudományos és technológiai területeken, hogy elérhetővé váljon az eddig példa nélküli ismétlési frekvenciájú részecske- és THz nyalábok szolgáltatása. Az osztály tagjai egyrészt kísérleti vizsgálatokat folytatnak ezeken a területeken, különböző nemzetközi tudományos együttműködések keretében, másrészt átfogó számítógépes szimulációkat is végeznek az ELI-ALPS jelenlegi és következő generációs THz-es, elektron- és ionnyaláb-forrásainak támogatására.

 

Publikációk

Kérjük, látogasson el a Publikációk menübe.

július

14

kedd