Egyciklusú (SYLOS) lézer csoport

Egyciklusú (SYLOS) lézer csoport

Csoporttagok

Dr. Börzsönyi Ádám (tudományos főmunkatárs, csoportvezető, laborfelelős)

Dr. Rodrigo Lopez-Martens (tudományos tanácsadó)

Dr. Csontos János (tudományos segédmunkatárs, csoportvezető-helyettes, helyettes laborfelelős)

Tóth László (tudományos segédmunkatárs)

Somoskői Tamás (tudományos segédmunkatárs)

Tóth Szabolcs (tudományos segédmunkatárs, helyettes laborfelelős)

 

Az üzemeltetett lézerrendszerek fontosabb paraméterei:

SYLOS lézer (4.5 TW-ot meghaladó csúcsteljesítmény, 1 kHz ismétlési frekvencia, <2.2 optikai ciklusnyi impulzusidő, 900 nm-es központi hullámhossz, 250 mrad CEP-stabilitás, 1.5% energiastabilitás)

SYLOS Beállító lézer (40 mJ-t meghaladó impulzusenergia, 10 Hz ismétlési frekvencia, <50 fs impulzusidő, 900 nm központi hullámhossz, 2% energiastabilitás)

 

Kutatás-fejlesztési tevékenységek

Az egyik fő kutatás-fejlesztési feladatunk a SYLOS2 lézerrendszer fejlesztése. Ebben a projektben először a SYLOS1 10 fs-os kimeneti impulzusidejét – amely mintegy három optikai ciklusnak felel meg – rövidítjük tovább legalább 2,2 ciklusig, ami központi hullámhossztól függően 6 fs körüli értéknek felel meg. Ez a feladat az előerősítőtől kezdve a rendszer végéig az összes fontosabb elem újratervezését igényli annak érdekében, hogy a megnövekedett sávszélességet biztosítsuk. Az ezt követő fejlesztési fázisban a 4,5 TW csúcsteljesítmény 20 TW-ra történő megnövelését tervezzük további pumpalézerek beépítésével.

A valódi egyciklusú tartományt posztkompressziós technológiával tervezzük megvalósítani. Ennek eléréséhez az egyik legelterjedtebb módszer az üreges magú szál alkalmazásán alapszik, de ígéretes eredmények születtek vékony üveglemez-sorozatban történő spektrális kiszélesítéssel is. Mivel ezeket a módszereket eddig még nem alkalmazták ilyen nagy csúcs- és átlagteljesítmény mellett, így terveink szerint fokozatosan tárjuk majd fel a lehetőségeket a SYLOS2 impulzusainak biztonságos és stabil módon történő posztkompressziójához.

A nagy nyalábátmérővel rendelkező ultrarövid lézerimpulzusok paramétereinek pontos mérését nem csak az általánosan használt Si-alapú detektorok korlátozott spektrális válasza nehezíti, hanem az impulzusok tér- és időbeli alakjai közti csatolódások is összetett méréstechnológiai kihívásokhoz vezetnek. Terveink között szerepel a már létező diagnosztikai módszerek további fejlesztése és újabbak kidolgozása annak érdekében, hogy a SYLOS2 impulzusparaméterei minél pontosabban mérhetők legyenek.

  

Publikációk

Kérjük, látogasson el a Publikációk menübe.

 

február

17

hétfő