Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében huzalkötő (wire bonding) berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében